INDEX NOTICEA núm 15, Juliol 2014

0.- Index 1.- En record d’en Jordi Peix 2.- Què hem fet? 2.1.-JORNADA AGROFÒRUM: El paper de l’agricultura al segle XXI (10 d’abril de 2014) 2.2.- Conferència sobre el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre (13 de maig de 2014) 2-3.- Seguint les petjades dels vins...