Històricament s’ha considerat al tap com un simple tancament per preservar físicament el vi o el cava contingut en l’ampolla, sent el principal objectiu enològic evitar els defectes sensorials observats en un percentatge reduït de taps de suro.  En els últims anys el sector surer ha realitzat un esforç important per minimitzar la presència d’haloanisols en els taps i evitar qualsevol defecte sensorial.

Així mateix, s’han desenvolupat diferents línies de recerca orientades a determinar la demanda d’oxigen dels vins embotellats, la permeabilitat a l’oxigen dels taps de suro i les aportacions sensorials positives dels mateixos. Tot això per incrementar l’estabilitat sensorial dels vins, i els efectes mediambientals del seu ús reduint la petjada de carboni en els vins comercialitzats, demostrant-se el tap de suro com un element actiu en la qualitat sensorial i ambiental dels vins embotellats.  Gran part d’aquest coneixement no ha estat encara divulgat i transferit al sector vitivinícola. El projecte SUBERVIN pretén posar a la disposició dels enòlegs i cellers el coneixement actual per ajudar a la millora dels vins elaborats al denominat Espai SUDOE (Sud de França, Espanya i Portugal)

Podeu visualitzar el programa al següent enllaç:

1.3 – Jornada El tap de Suro VITEC_ ICEA