La Cambra de Comerç acaba de publicar un informe sobre l’evolució de la inversió estrangera directa a Catalunya. Una de les dades que cal destacar es la importància de la inversió estrangera dirigida a l’agroalimentació de Catalunya que ocupa el segon lloc. Per contra aquest mateix concepte a la inversió a la resta d’Espanya ocupa una posició molt endarrerida.

Podeu veure l’informe sencer a l’enllaç

EVOLUCIO INVERSIO

INVERSIO CATALUNYA

INVERSIO ESPANYA