INVERSIÓ ESTRANGERA PER SECTORS

La Cambra de Comerç acaba de publicar un informe sobre l’evolució de la inversió estrangera directa a Catalunya. Una de les dades que cal destacar es la importància de la inversió estrangera dirigida a l’agroalimentació de Catalunya que ocupa el segon...