08 Paisatgisme

L A SECCIO DE PAISSATGISME I JARDINERIA

Just ara farà quatre anys en Assemblea General , vam promoure un canvi en la denominació de la Secció que responia   al nom de Secció d’Ornamentals , que era mes propera al fonament del sentit proper a l`Agricultura :

LA PRODUCCIÓ ORNAMENTAL i també la seva cura   un cop plantades en espais verds   Per això la secció es va dedicar a la formació:

MONOGRAFIES , . mes de   dos mil alumnes al llarg de 27 anys . Complementant els estudis reglats de les Escoles Oficials d’Agricultura i Jardineria , i Collegis de Catalunya .. Segons les necessitats dels alumnes a àmbits del Disseny   , a la Xera jardineria , als tractaments   alternatius en Sanitat dels Espais Públics , Lluita contra plagues determinades

CONFERENCIES I SEMINARIS  

Impartits a les aules del IEC o a fora sols, o en col·laboració Sempre buscant l’interès   del moment : Nova legislació .. Plagues de interès , Quarantena   Morrut , Noves tècniques de irrigació , el jardí mediterrani etc.

VIATGES I VISITES

S’han organitzen   sortides , com a colofó dels cursos >Monogràfics , i també d’altres de interès general   Vivers , jardins , Mercat de la Flor , Jardins , etc

PUBLICACIONS

S’han fet diferents col·laboracions en els Quaderns Agraris , Dossiers   …LLibre Blanc

JARDINS I JARDINERS , ART CIENCIA I OFICI  http://jardinsijardiners.espais.iec.cat/

El grup de Jardins, jardiners , dedicat a la recuperació històrica , representa la transversalitat dels diferents integrants que provenen  de formació diversa , Historiadors , arquitectes, Belles arts , agrònoms , geògrafs, Tècnics en Jardineria, enginyers agrònoms .. i d’altres )

Aquest grup jove en la seva existència .. ja ha donat diferents fruits , el millor es consultar el web   Estudi Jardins de Terrassa , avaluació del jardí de Pinya de Rosa .entre altres etc

TARDA DE JARDINS JARDINERS ,http://jardinsijardiners.espais.iec.cat/?page_id=85 S’organitzen unes sessions amb diferents ponents del sector de  Divulgació científica històrica , sigui de Jardiners insignes o de jardins a totes les èpoques i la seva expressió artística . ( es troben penjades al web)

https://www.facebook.com/jardinsijardiners          https://twitter.com/JardinsIcea