LA SECCIÓ DE PAISATGISME I JARDINERIA

L A SECCIO DE PAISSATGISME I JARDINERIA Just ara farà quatre anys en Assemblea General , vam promoure un canvi en la denominació de la Secció que responia   al nom de Secció d’Ornamentals , que era mes propera al fonament del sentit proper a l`Agricultura : LA...