LA SECCIÓ DE SÒLS DE LA ICEA

Secció de Sòls Coordinador: Josep Maria Alcañiz Baldellou Curriculum: És catedràtic d’Edafologia i Química Agrícola a la UAB i investigador al CREAF. La seva recerca tracta de l’aplicació de residus orgànics per a regenerar sòls degradats, com l’aprofitament de fangs...