Butlletins

NOTICEA nº 09

REPORTATGE GRÀFIC DE LA JORNADA

UN PROJECTE PER GUANYAR FUTUR

Una proposta per sumar idees i energies a la recerca de futur

Els darrers mesos hem començat a treballar en la constitució de l’AGROFORUM. Avui us en donem una primera informació tot i que encara en procés de concreció.

Per què?

 • Front a un nou escenari global, amb nous reptes globals on calen noves solucions globals
 • On l’agricultura se situa al cor de les estratègies del segle XXI
 • Amb nous potencials tecnològics a conèixer i explotar
 • Amb la sostenibilitat com a exigència de progrés
 • On cal sumar, coordinar i integrar
 • Quan cal fer emergir noves idees i trobar nous camins

Què vol ser l’AGROFORUM?

Un marc de debat plural estable i de referència sobre els temes claus que impliquen el sector agrari, agroalimentari i rural front als reptes del segle XXI

 • L’AGROFORUM vol acostar a casa nostra el coneixement, les estratègies i les solucions que des d’arreu s’estan dissenyant, desenvolupant i implementant.
 • L’AGROFORUM vol obrir el mon agroalimentari i rural a tota la societat implicant-se en les solucions.
 • L’AGROFORUM vol despertar inquietuds, evidenciar febleses i fortaleses, prevenir de les amenaces, aflorar oportunitats i aportar propostes d’avenç.
 • L’AGROFORUM vol ajudar a trobar camins, necessàriament nous, per orientar vers un futur de progrés sostenible
 • L’AGROFORUM vol realitzar una actuació des de la pluralitat dels seus promotors i des de la pluralitat democràtica en el seu desenvolupament.

Un espai per a sumar

 • Organitzar activitats transversals i estratègiques.
 • Utilitzar les sinergies provinents de la suma d’entitats per a atraure conferenciants del més alt nivell internacional.
 • Promoure un debat amb la més àmplia participació
 • Anar junts en tot allò que cal anar junts
 • Ser un punt de referència pel que fa als camins de progrés del món agroalimentari i rural.

Un espai que no vol competir

 • L’AGROFRUM no té per objectiu competir amb cap entitat existent, ans al contrari sumar energies per a poder fer allò que cada entitat per separat no podria fer
 • L’AGROFORUM no realitzarà activitats sectorials o tècniques específiques i pròpies d’entitats ja existents i/o possibles membres de l’AGROFORUM

Un àmbit temàtic ampli

L’AGROFORUM contempla el sector agrari, agroalimentari i rural des d’una concepció oberta a les necessàries interrelacions amb l’entorn natural, mediambiental, paisatgístic i amb implicacions en el desenvolupament urbà sostenible

La seva concreció es farà a través de la realització de conferències periòdiques o jornades, amb l’objectiu d’aprendre i debatre a partir de l’exposició dels millors experts i de l’intercanvi d’idees entre tots els assistents.

Les activitats possibles poden anar des de lo més punyent i immediat fins a les temàtiques més agosarades de la prospectiva tecnològica en escenaris allunyats.

En qualsevol cas el centre d’atenció de l’AGROFORUM ha de prioritzar la recerca de futur:

 • A través del benchmarking global, coneixent i aprenent de les millors experiències globals i, perquè no, locals.
 • A través de la descoberta de les eines que poden propiciar aquest futur, ja siguin de gestió o de procés, però sobretot de ciència i tecnologia. Caldrà estar molt atents als desenvolupaments de la revolució biotecnològica i a d’altres desenvolupaments tecnològics en diferents àmbits.
 • A través del seguiment dels vectors de tensió del segle XXI: l’energia, l’aigua, els potencials productius, les tensions mediambientals, la seguretat alimentària, el canvi climàtic.
 • A través de la recerca de les claus de sostenibilitat i equilibri als diferents nivells poblacionals, territorials i naturals.

Les temàtiques hauran d’abordar-se des de diferents enfocaments tal com expressa la figura

A tall d’exemple s’indiquen algunes de les temàtiques que possiblement caldrà abordar

Vectors de tensió en l’escenari segle XXI

 • Recursos energètics

–       Disponibilitat i us de recursos fòssils

–       Energies renovables

–       Agrocarburants

–       Noves tecnologies en energia

 • Recursos minerals

–       Fertilitzants

 • Tensions alimentàries

–       El repte alimentari

–       Claus de l’especulació

–       Volatilitat i agricultura

 • Aigua i regadiu
 • Terra agrícola

Polítiques, sistemes i organitzacions

 • Regular els mercats agraris
 • Dues agricultures
 • El cooperativisme en un món global
 • Agricultura de proximitat
 • Vers un nou sistema econòmic
 • Polítiques d’aquí i de fora comparades

Claus de sostenibilitat

 • Canvi climàtic

– Canvi climàtic, causes i alternatives

– Previsions a 30 anys vista, amb el factor “canvi climàtic”

 • Com evitar el malbaratament alimentari?
 • Intensificació sostenible
 • Agricultura ecològica versus agricultura convencional
 • Sector agrari: culpable o solucionador
 • Contaminació i pèrdua de qualitat del sòls
 • Qualitat de les aigües
 • Ètica i seguretat alimentària

Oportunitats tecnològiques

 • Revolució biotecnològica

–       OGM

–       Producció de carn per biotransformació

 • Agricultura de precisió
 • Nanotecnologia
 • Teledetecció
 • Informàtica i robòtica
 • Potencials de les TIC pel sector agroalimentari

Qui en formarà part

La iniciativa de la creació del AGROFORUM ha partit de la ICEA, Institució Catalana d’Estudis Agraris, societat filial del Institut d’Estudis Catalans. Tanmateix aquesta proposta es desitja obrir a múltiples altres institucions representatives i de caire plural al si de l’àmbit professional agroalimentari a fi de constituir un acord de col·laboració conjunta amb igualtat de drets d’acció i de decisió per part de totes les parts implicades.

Avui a la Comissió Organitzadora inicial ja hi formen part membres de diferents entitats, dada que es pretèn ampliar properament

EXPERIÈNCIES A LA WEB

Tot seguit us proposem una passejada per les webs que els ponents ens han facilitat de la seva activitat:

 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/daam

 • La Caseta de la Coma de Burg

www.laccb.cat

 • “Jeunes Agriculteurs” dels Pirineus Orientals

www.ja66.fr/

 • Celler CanSais

www.cellercansais.com

 • Eco xai

www.ecoxai.com/

 • Sambucus

www.sambucus.cat

ENLLAÇ A LES PRESENTACIONS

Joves agricultors: formació i assessorament

Ponència d’en Jaume Sió,

La incorporació de joves agricultors a Catalunya i el Canadà

Ponència de la Neus Monllor,

Joves, innovació, empresa i territori

Ponència d’en Yancy Vaillant,

Presentació de Sambucus

Ponència d’en Bernat Vilarasau 

QUI ES QUI?

Jaume Sió Torres, és Subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. És Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida, es va incorporar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l’any 1987 treballant com a tècnic de Sanitat Vegetal, gestió de la fertilitat dels sòls i de l’aigua. Ha exercit responsabilitats com a coordinador de les Agrupacions de Defensa Vegetal (2002- 2004), com a cap del Servei de Transferència Tecnològica (2004-2006), i des de l’any 2006, com a Subdirector de Transferència i Innovació Agroalimentària, coordinant les actuacions de professionalització, gestió del coneixement, transferència tecnològica, formació agrària i foment de la innovació en el sector agroalimentari.

Neus Monllor és doctora en Geografia i Medi Ambient. La seva passió per la pagesia i la vida al món rural l’han portat a estudiar la incorporació de persones joves al sector agrari a través d’un estudi comparatiu entre les comarques gironines i la província d’Ontario, a Canadà. Va defensar la seva tesi doctoral l’octubre de 2011 a la Universitat de Girona, on identifica el que ella anomena Nova pagesia, una nova generació de pagesos i pageses que posen en pràctica un nou model agrosocial.
La seva trajectòria professional és diversa i interdisciplinar. Ha treballat a la universitat, al món de la consultoria ambiental i també a l’administració pública. Aquest bagatge li ha permès donar un pas endavant en el món de l’emprenedoria social i engegar el seu propi projecte al món rural: la Caseta de la Coma de Burg (la CCB), una iniciativa de desenvolupament rural al Pallars Sobirà basat en la dansa, la cuina i els espectacles.
El vincle més important de la CCB amb la seva trajectòria acadèmica i professional, és l’espai TOMATA, un restaurant de cuina pagesa, ecològica, local i de temporada. A l’espai TOMATA la pagesia té nom i cognoms, es visualitza i té valor. Treballar en contacte directe amb els pagesos i les pageses que alimenten el restaurant forma part de la posada en pràctica dels coneixements teòrics adquirits en el camí de la recerca doctoral.

Jean-François Sune, ramader a l’Alta Cerdanya, és Secretari General del Sindicat de Joves Agricultors dels Pirineus Orientals (Jeunes Agriculteurs 66 ), un sindicat agrícola que té més de 200 membres tots ells  agricultors menors de 40 anys. Les principals tasques del sindicat són:

– Defensar els interessos dels joves agricultors i dels que s’estan instal·lant

– Assegurar  el relleu generacional

– Promoure la professió d’agricultor i els productes locals

– Capacitar els joves

– Animar a la població rural

Yancy Vaillant (MA i PhD.) és Professor Lector al Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat visiting scholar al Community Policy Analysis Centre i al Rural Policy Research Institute de la Universitat de Missouri. Ensenya Estratègia Empresarial i Territorial en diversos programes de Màster i MBA oferts per escoles de negocis europees, americanes i de l’orient mitjà. És Consultor Extern per al departament de Territorial Policy and Governance de l’OCDE. És investigador membre de la International Comparative Rural Policy Studies Consortium i ha participat en nombrosos projectes d’investigació i avaluació de polítiques en àrees d’estratègia territorial, creació d’empreses i desenvolupament rural per a les administracions europees, espanyoles i catalanes. En el sector privat, realitza treballs com a consultor autònom amb especialització en estratègia i desenvolupament de projectes per a diverses empreses consultores espanyoles. Yancy Vaillant es va  graduar a la Concòrdia University (Canada) i és doctor per la Universitat de Barcelona. Té certificats de postgrau de la Växjö University (Suècia) i del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management (USA).

Mònica Aguilera és enginyera forestal per la Universitat de Lleida i doctora en Biologia de les plantes en condicions mediterrànies per la Universitat de Barcelona.  Ha treballat en ambdues universitats lligada a diferents projectes en els quals s’estudia la resposta de les espècies al clima, especialment dins d’un context de canvi climàtic, així com l’eficiència en l’ús de l’aigua de les plantes a través d’isòtops estables, a més a més de realitzar estudis de paleoreconstrucció climàtica.

Junt amb en Daniel Rovira, enginyer tècnic agrícola especialitzat en explotacions agropecuàries per l’ESAB, a principis del 2006 instal·len una granja d’engreix de conills per pell amb una capacitat de 5.400 conills a la finca Pont Vell de Vilafranca del Penedès. Prèviament, en Daniel s’havia dedicat a la inseminació artificial de conill de carn. L’any 2007 amplien l’explotació agafant una segona granja amb capacitat per 5.000 conills més; una part dedicada a l’engreix de conill per pell i una altra on assagen la cria de conill de pell amb monta natural. Per diversificar la seva activitat, al 2009 comencen l’aventura en la producció d’horta comercialitzada directament al consumidor amb l’Hort a la Carta, destinant la producció a clients particulars i proveir restaurants de la zona, entre ells El Cigró d’Or, propietat del Cuiner de l’Any 2009 i candidat en l’actualitat a obtenir una Estrella Michelin. Al 2011 s’amplia l’extensió dedicada a l’horta tradicional amb producte fresc, de temporada i de proximitat, fins a 1’5 ha  d’extensió distribuïda en dos horts situats a Vilafranca del Penedès i Lleida per tal de satisfer la demanda creixent.

Complementàriament, realitzen treballs tècnics a través d’EDEFA SCP, assessoria-enginyeria agrària fundada per Joaquim Rovira, enginyer tècnic agrícola, amb una trajectòria de més de 40 anys fent topografia, valoracions agroforestals i projectes varis. Actualment, treballen en un projecte d’instal·lació d’una explotació de 450 ha d’olivera i fruita seca a Aïn Oussara, Algèria.

Marta Arenas i Solés, es copropietària de l’empresa familiar Celler Can Sais, enginyera tècnica d’indústries agroalimentàries, llicenciada en enologia i darrerament sommelier. Can Sais com a masia amb producció i elaboració de vins té una història de més 300 anys, actualment es treballa encara a nivell familiar un total de 12 ha de vinyes repartides pel municipi de Vall-llobrega (Baix Empordà). El seu pare i el seu germà, en Baldiri i en Miquel, s’encarreguen de la part de treball i gestió de la vinya mentre que la Marta és la responsable de tot el procés d’elaboració i desenvolupament del producte. Embotellen aproximadament 20.000 ampolles entre tots els tipus de vins.

Des de fa aproximadament 15 anys, en acabar els estudis universitaris van decidir donar una mica el tomb al vins que elaborava el pare. Sense aportació econòmica de cap inversor extern, varen hipotecar-se al banc per tal d’adquirir la maquinaria mínima necessària per començar a elaborar un producte de qualitat i amb tipicitat del territori. Actualment tenim la sort que al món del vi de qualitat, la DO Empordà s’ha fet més gran en tots el sentits i tot i els moments difícils actuals tenen esperances de poder continuar tirant endavant el  projecte i preservar aquests valors i aquest patrimoni.

Mauri Bosch Bernad, és propietari de l’empresa Agricola Xim-Xim, dedicada a l’horticultura intensiva al Parc Agrari del Baix Llobregat. Compta amb 20.000 metres quadrats  d’hivernacle i a més a més cultiva 18 hectàrees a l’aire lliure amb una plantilla d’entre 8-10 treballadors. Té estudis de formació professional agrària (Escola Efa Camp Joliu) hi ha fet varis cursets formatius agraris així com també viatges a diferents països del món per veure diferents models d’agricultura.

Dirk Madriles Helm, nascut a Barcelona el 1974, té estudis d’enginyer agrònom i ha treballat sempre en el sector productiu, especialment en el món de la vaca de llet i la ovella. Després de cercar finques on incorporar-se, va poder instal·lar-se a la Finca La Ginebreda de Castellterçol al 2008. Es dedica a la cria i venda de carn de xai ecològic a partir d’un ramat de 250 ovelles Ripolleses. Fa un maneig tradicional en el qual el ramat pastura cada dia de l’any i incorpora a la alimentació la pastura de bosc com a gestió del territori i control del risc d’incendi. Comercialitza directament a famílies, particulars i cooperatives de consumidors i abasteix també una carnisseria i un restaurant del Moianès.  El  model d’empresa, de caire familiar i de proximitat, li permet assolir una certa independència dels canals de distribució convencionals (preus baixos, competència elevada, desconeixença de l’origen i la qualitat, incertesa dels mercats) i li permet afrontar el futur amb confiança i projecció.

Bernat Vilarasau és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida i té estudis de postgrau en agroecologia i desenvolupament rural. Ha treballat com tècnic i coordinador d’un programa de desenvolupament pecuari a la zona andina de Bolívia, responsable del taller de granja a un camp d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Juneda, tècnic  a una explotació ramadera ovina (finca La Serra de Rupit i Pruit) i ha estat tècnic de desenvolupament rural i director del Consorci del Lluçanès.

És un dels impulsors de Sambucus, una cooperativa creada el 2011 amb set persones sòcies de treball i compromeses amb la generació d’oportunitats d’ocupació per a persones amb dificultats d’inserció. Sambucus és una cooperativa que té la voluntat de donar oportunitats d’ocupació a persones amb dificultats d’inserció mitjançant activitats econòmiques vinculades al sector agroalimentari:

 • El restaurant, Sambucus, cuina de mercat, situat al mercat municipal de Manlleu promou el plaer de menjar productes acabats de collir, oferint una cuina propera i de temporada.
 • Sambucus, con-eix, ofereix serveis d’horta per aquells que en volen aprendre tot fent pràctiques en una parcel·la en els horts del Dolcet i Can Remisa, però també dóna la possibilitat d’anar a les cases particulars i portar l’hort per aquells que no en saben o no tenen temps.
 • Sambucus terra ja té verdura i hortalisses: enciams, espinacs, bledes, etc. L’hort propi comença a donar bons fruits, que es poden degustar al restaurant o comprar-les a la mateixa Rierola els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.
 • Producció de plantes aromàtiques i medicinals  seguint el conreu ecològic, assecades i envasem garantint la màxima qualitat. Comercialització de plantes aromàtiques en forma d’infusions i condiments.

ELS JOVES EN CLAU DE FUTUR

Massa sovint s’associa l’agricultura amb envelliment i manca de relleu generacional. Aquest és un tòpic que sovint les estadístiques desmenteixen, però el fet es que al mon agrari dels territoris de parla catalana hi ha gent jove amb iniciatives innovadores en productes de qualitat, circuits curts, la producció ecològica, entre d’altres. Per altre banda, la crisi actual ha revaloritzat per alguns joves la permanència en el sector. També cal recordar que el rejoveniment de la població agrària es una prioritat de les polítiques agràries.

La 27ena edició de la Jornada d’Agricultura celebrada a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent va abordar l’aportació dels joves a la dinamització del mon agrari des de varies perspectives. Al matí en varem ocupar de la problemàtica dels joves agricultors i de les polítiques d’incorporació des de l’Administració, les organitzacions agràries, els experts i la Universitat. A la tarda varem assistir a la presentació de les experiències d’uns quants joves agricultors de diferents indrets i sectors per a tenir una visió pràctica de la problemàtica.

L’edició d’engany coincideix amb la finalització de la tasca de coordinació de la jornada par part d’en Josep Maria Puiggròs i la seva substitució per Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu.

PROGRAMA DE LA JORNADA

9.30-10 h. Obertura de la Jornada a càrrec de Jordi Sala, director general de
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM).
10-10.15 h. Presentació i introducció de la jornada, a càrrec Josep Mª Vives, president de l’ICEA
10.15-10.45 h. Jaume Sió, Subdirector General de Transferència i Innovació Agroalimentària del DAAM. Joves agricultors: formació i assessorament
10.45-11h Torn d’intervencions i preguntes
11-11.45 h. Neus Monllor, doctora en Geografia i Medi Ambient, La incorporació de joves agricultors a Catalunya i el Canadà
Jean-François Suné, Secretari General del Sindicat de Joves Agricultors dels Pirineus Orientals, La instal•lació de joves agricultors a Catalunya Nord
11.45-12.15 Torn d’intervencions i preguntes
12.15-12.45 h. Yancy Vaillant, Departament d’economia de l’empresa, UAB, Joves, innovació, empresa i territori
12.45-13.00 h. Torn d’intervencions i preguntes
13.00-14.30 h. Pausa i dinar
14.30-16.30 h. Presentació d’experiències
• Mónica Aguilera, cunicultura, Penedès
• Marta Arenas, enòloga i responsable celler, Baix Empordà
• Mauri Bosch, horta, Baix Llobregat
• Dirk Madriles, oví ecologic, Vallés Oriental
• Jean-François Suné, ramaderia, Alta Cerdanya
• Bernat Vilarasau, agricultura social, Osona
16.30-17.30 h. Taula rodona sobre les experiències
17.30-18 h. Cloenda

QUÈ HA DIT LA ICEA SOBRE EUROVEGAS

Eurovegas ha anat a Madrid, fet que descarta la problemàtica que s’havia plantejat des de diverses institucions, entre elles la ICEA. Tanmateix creiem d’interès que la opinió que fou exposada per la ICEA sigui coneguda i serveixi de guia davant de nous possibles intents de menysteniment dels valors del sol agrari periurbà del delta del Llobregat.

Us transcribim la carta que el passat dia 12 de juliol el President de la ICEA va enviar al President de la Generalitat de Catalunya

Molt Honorable Sr. Artur Mas Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
08002 BARCELONA
Hble. Sr.:
La Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, estudia les diferents temàtiques de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la forest catalana i totes les activitats relacionades en els aspectes científic, tècnic, social, econòmic, jurídic, històric, cultural i divulgatiu.
Davant de les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació sobre la possibilitat d’ubicar el projecte EuroVegas en el Delta del Llobregat, la Junta Directiva, en la reunió de l’11 de juliol de 2012, va aprovar adreçar-vos aquest escrit per tal de manifestar la importància de preservar unes terres agrícoles de d’elevada qualitat agronòmica que tenen la propietat afegida d’estar situades a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona cataloga el sol del Parc Agrari del Baix Llobregat com espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari i com un espai de protecció jurídica supramunicipal i per aixó es crea el Pla Especial de Protecció del Parc Agrari.
El sòl agrícola de bona qualitat és un recurs molt escàs a Catalunya i no renovable. Per això, es fa necessària la preservació dels millors sòls agrícoles que garanteixin la possibilitat de produir els aliments necessaris per a la població a llarg termini. El Delta del Llobregat reuneix unes condicions edafoclimàtiques i de disponibilitat d’aigua que li donen un enorme potencial productiu. L’agricultura d’aquesta zona és altament competitiva. A través de generacions, els agricultors han conformat un espai agrari en el qual es realitza un aprofitament intensiu de les terres que permet fer vàries collites a l’any i subministrar, gràcies a la seva ubicació, mitjançant circuïts curts, una part de les dels aliments frescos i de qualitat que es consumeixen en la zona metropolitana de Barcelona.
Per a la seva protecció davant de les amenaces pròpies dels sòls periurbans es va crear el Parc Agrari del Baix Llobregat, amb una extensió de 2.938 ha, amb la finalitat de preservar i promocionar els usos agrícoles i l’entorn natural i paisatgístic, com a inversió de futur que contribueixi a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
En el Debat sobre el sector agrari que tingué lloc l’any 2010, el Parlament de Catalunya va apostar clarament per la protecció dels espais d’interès agrari, tal com es fa en els països més avançats del món. Així, en la Resolució del Debat, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
• Desenvolupar en el marc del Pla Territorial General de Catalunya, el Pla Territorial Sectorial Agrari
• Presentar al Parlament un projecte de llei d’espais agraris que estableixi la definició jurídica del terme espai agrari i que determini les finalitats d’ordenació d’aquests espais per poder-los preservar, ordenar i gestionar i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris.
Per tot això , us demanem que el procés de decisió de la ubicació d’aquest mega projecte Eurovegas , s’emmarqui dins d’un procés transparent i participatiu i us suggerim que el Govern de la Generalitat estudiï altres ubicacions possibles del projecte d’Euro Vegas, o de qualsevol altre similar que el pugui substituir, de manera que la seva instal•lació no comporti la pèrdua irreversible de gran part d’un dels millors espais agraris que disposa Catalunya, ubicat al mig de l’àrea metropolitana de Barcelona, que ha pogut aguantar fins el dia d’avui les fortes especulacions urbanístiques que han imperat en els darrers temps.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Josep Ma Vives de Quadras
President de la ICEA

NOU FORMAT, NOVA ETAPA.

Amb la publicació digital del número 9 de NOTICEA inaugurem un nou format i noves eines d’edició d’aquesta publicació.
L’esperit del NOTICEA no ha canviat. Recordem el que dèiem al primer butlletí:
En direm NotIcea, una barreja de notícia i de ICEA, que si és evident el títol, el que ens interessa és el fons. Pretenem que el NotIcea sigui una eina que ens sigui útil, que la puguem utilitzar tots ja sigui per trobar-hi dades, notícies, idees, com per posar-les-hi.

El NotIcea serà el que tots nosaltres vulguem, depèn molt de la participació dels socis, del què aportem, comuniquem, opinem, discutim, etc.

El NotIcea serà una eina que ens unirà i així la ICEA creixerà en tots el aspectes. També, si el difonem ens pot fer més presents arreu.
Com a orientació en aquesta nova etapa intentarem:
1. Prioritzar la regularitat en arribar a casa vostra a l’amplitud de continguts.
2. Aprofitar les possibilitats que la nova eina ens ofereix.

Diem, però, que ho intentarem. La ICEA es basa en el treball voluntari, sovint de persones prou ocupades professionalment. Amb la vostra ajuda, però, aconseguirem donar nova vitalitat a aquesta publicació.
Barcelona 11 de setembre de 2012