INDEX

INDEX NOTICEA núm. 18 Abril 2015 0.- Index 1.- La ICEA opina: Al·legacions a la Llei del Sòl d’Ús Agrari 2.- Què hem fet? 2.1.- Inauguració Any Internacional dels Sòls (15 de gener de 2015) 2.2.- Conferència Martí Boada: Agricultura i boscos, on som, cap on anem? (28...