1.- L’entrevista: Joaquim Camps

2.- La secció de la ICEA: Viticultura

3.- Balanç de l’any 2015 i propostes per al 2016

3.01.- Agricultura

3.02.- Estudis Rurals

3.03.- Forestal

3.04.- Història Rural

3.05.- Jardineria i Paisatgisme

3.06.- Jornades a Prada

3.07.- Noticea

3.08.- Protecció Vegetal i Ramaderia

3.09.- Publicacions

3.10.- Sòls

3.11.- Viticultura

3.12.- Web

4.- In memoriam Llorenç Planes

5.- Documentació d’activitats realitzades

5.1.- Resum de la Jornada Els cultius transgènics a Europa: legislació, avaluació i perspectives.

5.2.- Resum Transcatalonia 2016. Miquel Aran

5.3.- Resum Jornada varietat Carinyena. Josep M. Puiggròs

6.- Publicacions ICEA:  Quaderns Agraris 41. Desembre 2016

7.- Opinions i publicacions dels socis

7.1.- Arnold Gore ens comunicà una “veritat incòmode” Ricard Estrada

7.2.-Els boscos municipals i el comú. Ricard Estrada

7.3.- El Xai a Taula. Rosa March

7.4.-Mesures per construir sobirania alimentària a Barcelona. Andreu Peix

7.5.-Nous consumidors de productes agraris. Xavier Recasens

7.6.- Els profetes del no. Francesc Reguant

7.7.- Agricultura i societat vers un desenvolupament sostenible. Francesc Reguant

7.8.- ¿Sobirania alimentaria sense pagesia?:  L’estranya desaparició de la pagesia catalana. Jordi Rosell

7.9.- La sobirania alimentària, l’agroecologia i Barcelona ciutat. Lourdes Viladomiu

8.- L’ESTADÍSTICA: Grau d’Autoproveïment Agrícola de Catalunya

9.- Les webs recomanades:

9.1.- Vitis catalana

9.2.- EU Meat Market Observartory