Butlletins

6- AGROFÒRUM

PROPERES JORNADES AGROFÒRUM

Els dos Grups de Treball actuals de AGROFÒRUM, han conclòs darrerament tres diversos documents de treball dels que en donem referència en els següents apartats de NOTICEA.

Es desitja que aquests documents siguin àmpliament debatuts i millorats. Amb aquesta finalitat ja s’ha convocat la Jornada Agrofòrum sobre “Mercats i Cadena Alimentària vers el futur” del dia 10 de maig de 2016.

Aquesta Jornada està dividida en dos sessions sobre els dos temes següents:

a) Cadena alimentària, asimetries i sinèrgies

b) Producció local per al mercat local i global

Està previst que més endavant es complementi aquest debat amb una nova Jornada sobre dos nous enfocaments temàtics:

c) Concentració i especulació

d) Tecnologia i organització social i econòmica

AGROFÒRUM

6.1.- Properes Jornades

6.2.- Document de Treball AGROFÒRUM nº2:  Evolució de sectors estratègics del món agrari català de cara al 2050, des del punt de vista de la incidència dels recursos: aigua, sòl i energía Sectors càrnic i lleter

6.3.- Document de Treball AGROFÒRUM nº3: Evolució de sectors estratègics del món agrari català de cara al 2050, des del punt de vista de la incidència dels recursos: aigua, sòl i energía Conreus de cereals, farratges, industrials, lleguminoses i arròs