ÍNDEX QUADERNS AGRARIS 37

SUMARI PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE...