Butlletins

5 – PUBLICACIONS

Aquí presentem els índex del contingut de les publicacions de la ICEA que seran editades properament.
– Quaderns Agraris 37
– Dossiers Agraris 17
Les pàgines d’aquestes publicacions estan obertes a les col·laboracions de tots els investigadors i tècnics del sector agroalimentari i rural o de qualsevol persona que desitgi aportar en aquest àmbit d’estudi.

ÍNDEX QUADERNS AGRARIS 37

00000034_00000063 quaderns agraris

SUMARI

PASTURATGE EN OLIVERARS, APLICACIÓ DE L’AVERSIÓ CONDICIONADA A L’OLIVERA EN CABRES

L. Manuelian, E. Albanell, M. Rovai, A. A. K. Salama i G. Caja

REQUERIMENTS TÈRMICS I DINÀMICA DE POBLACIÓ DE MELOIDOGYNE SPP. EN COGOMBRE I PÈRDUES DE PRODUCCIÓ EN HIVERNACLE

Giné, M. López-Gómez, M. D. Vela, C. Ornat, M. Talavera, S. Verdejo-Lucas i F. J. Sorribas

EL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, UNA EINA DE FUTUR

Francesc Reguant, Ramon Lletjós

ELS AGROCARBURANTS: PASSAT I PRESENT

Jordi Rosell i Lourdes Viladomiu

 AGROFÒRUM

LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, PATRIMONI BOVÍ AUTÒCTON CATALÀ

Marta Fina i Pla

 

 

COMITÈ EDITORIAL

Anna Jacas, membre del Comitè de Publicacions de la ICEA

Joan Saus, responsable del Comitè de Publicacions de la ICEA

Montserrat Soliva, professora jubilada de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

 

ÍNDEX DOSSIERS AGRARIS 17: LA VARIETAT “TORBATO”

dossiers

La varietat torbato, malvasia del Rosselló, trobat

 Cellers Sella & Mosca, l’Alguer

8 de juny de 2012

Organitza:

Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

Cellers Sella & Mosca

Giuseppe Izza, agrònom

 

Sumari

AGRAÏMENTS, Josep M. Puiggròs

INTRODUCCIÓ, Giuseppe Izza

EL TROBAT, TORBATO I MALVASIA DEL ROSSELLÓ, VISIÓ HISTÒRICA ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

Josep M Puiggròs

LA VITICOLTURA IN SARDEGNA: CENNI STORICI ED EVOLUZIONE ATTUALE

Renzo Peretto

IL TORBATO IN SARDEGNA

Stefano Biscaro

IL TORBATO E LA SUA VINIFICAZIONE IN SARDEGNA

Giovanni Pinna

ALGUNS APUNTS SOBRE LA MALVASIA AL ROSSELLÓ

Llorenç Planes

CARACTERITZACIÓ AMPELOGRÀFICA I MOLECULAR DE LA VARIETAT TROBAT

Carme Domingo, Lluís Giralt i Anna Puig

 

 

Coordinador

Josep Maria Puiggròs

COMITÈ EDITORIAL

Anna Jacas, membre del Comitè de Publicacions de la ICEA

Joan Saus, responsable del Comitè de Publicacions de la ICEA

Montserrat Soliva, professora jubilada de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona