DATA-COMEX

Es la base de dades del Ministerio de Economia y Competitividad  del Govern Espanyol que informa dels moviments de comerç exterior. Es tracta d’una base de dades estadístiques imprescindible per operar en un món global.

Datacomex