En aquest NOTICEA 15 proposem conèixer la pàgina web de la FAO, una web essencial per a conèixer l’agricultura i seguir les problemàtiques relatives a l’alimentació, els recursos per obtenir-lo, els condicionants mediambientals i les estratègies de progrés.

Podeu clicar en el logo

81- FAO-logo-es

I també la web d’una institució d’aquí: TRIPTOLEMOS

La Fundació Triptolemos, segons pròpia definició neix d’una visió unitària i global del sistema alimentari. Col · labora en l’optimització i articulació del seu funcionament, perquè redundi en benefici de la disponibilitat i qualitat dels aliments, i en la confiança en un entorn de sostenibilitat global.

Està  presidida per Federico Mayor Zaragoza i agrupa importants universitats i empreses implicades en el món agroalimentari. Es, alhora, membre de la plataforma AGROFORUM.

Podeu clicar en el logo

82- fundacion-triptolemos