24 foto alimentaria

Organitzat per la Secció de Protecció Vegetal de la ICEA, coordinat per Ester Torres, es va celebrar una conferència sobre el Saló ALIMENTÀRIA i el seu paper com a referent de la projecció internacional de l’agroindústria catalana.

El conferenciant fou el director del Saló en Antoni Valls qui va oferir una visió àmplia i detallada de les realitats i les potencialitats del Saló ALIMENTÀRIA i va propiciar un ric debat entre els assistents.

En l’enllaç següent s’inclou el contingut de la conferència,

Presentació ICEA 16 Juny 2014