Us proposem una pàgina local “AGROTERRITORI” una iniciativa d’estudi i divulgació de la realitat agrària des de l’impuls compartit de Universitat de Girona, Unió de Pagesos i DARP

8.1.- Agroterritori

Com a pàgina Web global el suggeriment es per a la pàgina del Departament d’Agricultura del sector agrari més potent del món (Estats Units) en la seva web no tant sols informen de la seva pròpia economía sinó que disposen d’informació detallada i de qualitat sobre el conjunt de l’economia mundial i les seves tendències

8.2.- USDA (Departament d’Agricultura d’Estats Units)