La ICEA convoca la trenta-tresena edició del Premi per a Estudiants, tal com s’especifica en el següent enllaç

PREMI PER A ESTUDIANTS ICEA 2017

Aquest premi forma part del conjunt de premis de la IEC, la participació en el quals s’hauran de tramitar exclusivament per via telemàtica al web premis.iec.cat, fins a les 13 hores del dia 30 de novembre de 2016.