Juliol  2016

0.- Index

1.- L’entrevista: Ester Jover

2.- La secció de la ICEA: Historia rural

3.- Què hem fet?

3.1.- III Jornada MENGEM SÀ La conservació dels aliments (12 de maig de 2016)

3.2.- Visita al món de la masia del Solsonès: la Vall d’Ora (28 de maig de 2016)

3.3.- IV tarda de Jardins i Jardiners (21 de juny de 2016)

3.4.- Noticies de Jardins i Jardiners 2

4.- Què volem fer?

4.1.- Premi Ecoinnovas (termini 31 d’agost de 2016)

4.2.- Transcatalonia 2016 (15 d’octubre de 2016)

5.- Publicacions ICEA:

5.1.- Quaderns Agraris 40

5.2.- Productes fitosanitaris per jardineria. Carles Folch

6.- AGROFÒRUM

6.1.- Jornada sobre “Mercats i cadena alimentària vers el futur” (10 maig de 2016)

6.2.- Document de Treball AGROFÒRUM nº4: Estructures productives i cadena alimentària

7.- Opinions i publicacions de socis

7.1.- La agricultura urbana. Ricart Estrada

7.2.- La permanent reestructuració de les cooperatives agràries. Ricard Estrada

7.3.- Catalunya i les fronteres de la vedella. Ricard Estrada

7.4.- La malvasia de Sitges. Entrevista a Josep M Puiggròs

8.- L’estadística: Índex PIB per càpita comparat de països de la UE

9.- Les webs recomanades:

9.1.- Obealimentària Observatori de l’Economia Agroalimentària

9.2.- EUROSTAT