Butlletins

NOTICEA Nº 20

ALTRES ACTIVITATS DE LA SECCIÓ DE JARDINERIA I PAISATGISME

Ens agrada comunicar-vos la   confeccio d’un OBSERVATORI DE PLAGUES I MALALTIES   de plantes ornamentals i horta familiar , tant en les Àrees verdes publiques com a les privades .

L’OBSERVATORI

Permetrà consultar els fitosanitaris autoritzats i els seus usos . d’acord a les llistes Europees i de l’Estat Espanyol

Les materies actives recomanades i els corresponents Noms Comercials , de les Formulacions autoritzades existents en el comerç .

Es tracta d’un formulari de fàcil consulta , que resoldrà els dubtes, siguin de Assessors , empreses de jardinaria , aplicadors , o particulars

Cobrirà els àmbits de parcs i jardins ,  jardineria exterior domèstica i hort familiar

Aquests llistats que els tecnics de la Secció confecionen   consultant a diari els llistats oficials des de l’època de les MONOGRAFIAS ,   vol tambe recollir aquells altres mitjans de lluita alternativa , lluita biològica OCB , etc

 GRUP JARDINS, JARDINERS, ARTS CIENCIA I OFICI

Hem assistit a la trobada que es va celebrar al Jardi Botanic de Barcelona

RE-VERDIR: 1ª TROBADA D’ENTITATS DEDICADES AL VERD

7 DE JUNY DE 2015

Imagen1 JARDINERS

En aquest Event vam estrenar el Roll-up de representacio del Grup , i del ICEA

Imagen2 JARDINERS

TERTULIA: EL SECTOR LLETER A CATALUNYA

 

Informar-vos que el proper dimarts, dia 13 d’OCTUBRE, realitzarem la tertúlia de la Secció d’Estudis Rurals que versarà sobre el tema “El sector lleter a Catalunya: situación actual i reptes de futur.  

La ponència anirà a càrrec d’en Joan Guitart, Responsable del sector a la Unió de Pagesos i soci de la Cooperativa Cadí.

La tertúlia es realitzarà com sempre al Restaurant l’Antic Forn, C/Pintor Fortuny, 28, a les 20h. Dia 13 d’OCTUBRE

 

3er FORUM FORESTAL DE BARCELONA

3r FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA

Setmana de la Fusta de Catalunya 2015

Data: 23 d’octubre de 2015

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Sala Prat de la Riba)

Organització: Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

Trobareu el fullet amb el programa a  Programa Forum_Forestal_2015

 PREUS i INSCRIPCIÓ

MODALITAT Socis ICEA No socis ICEA
Assistència*al Fòrum 10 € 15 €
Assistència*al Fòrum+dinar 32 € 37 €

*L’assistència inclou la documentació i la pausa (cafè)

Per formalitzar la inscripció i el pagament accediu al formulari  http://www.iec.cat/jornades/forestal2015.asp

Places limitades a setanta-cinc persones per ordre d’inscripció.

 

OBJECTIUS

Actualment, hi ha un gran consens a considerar que ens enfrontem a transformacions significatives en els àmbits polítics, socials, econòmics i, sobretot, tecnològics. El sector forestal no queda al marge d’aquest corrent general.

El 3r Fòrum Forestal de Barcelona torna a oferir la possibilitat de participar-hi a un públic professional integrat per la indústria, els productors de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics especialitzats, tant privats com de les administracions públiques, i a dialogar sobre les claus d’aquestes transformacions, en un entorn idoni i distès, per establir sinergies, relacions comercials i intercanvi de visions. I per primera vegada ho fa en el marc de la Setmana de la Fusta de Catalunya, amb el convenciment que aprofundir en la cadena forestal és una de les alternatives més positives que té el sector.

El contingut del Fòrum d’enguany gira entorn de tres temes principals: el transport dels productes forestals; la indústria del paper i del cartró, i les noves iniciatives socials per a crear ocupació al bosc.

EL TRANSPORT DELS PRODUCTES FORESTALS

El transport representa, en general, un percentatge important dels costos de la fusta posada a una planta de transformació. S’estima que aquest cost, en distàncies llargues, pot arribar a representar entre el 40 i el 50 % del que val la fusta portada al seu destí.

A l’Estat espanyol, els camions estàndard poden traslladar per carretera un màxim de quaranta tones, i els transports especials en poden portar cinquanta-set. Les empreses de transport han reclamat amb constància l’increment de capacitat de carga fins a seixanta tones, argüint que Portugal i França admeten seixanta i cinquanta-set tones, respectivament, i que això significa una pèrdua de competitivitat important, ja que els costos amb aquesta limitació són un 20 % més cars.

El problema del transport dels productes forestals és rellevant per a la indústria de primera transformació i per als productors de fusta. Molts especialistes opinen que en pocs anys serà precís transportar volums que triplicaran els valors actuals, i que tant l’eficiència dels sistemes de transport com els problemes derivats de la contaminació provocada pels combustibles seran un factor crític en la viabilitat de molts projectes industrials.

INDÚSTRIA DEL PAPER I DEL CARTRÓ

A Catalunya, als anys noranta del segle xx, va desaparèixer pràcticament la producció de pastes de cel·lulosa obtingudes a partir de la fusta. Tot i aquest inconvenient, el país continua essent el segon productor de paper de les Espanyes i el primer productor de cartró. En l’actualitat (IDESCAT 2013), el sector de pastes de paper, paper i cartró suma un total de quaranta-set establiments i dóna treball a 2.880 persones. Els seus ingressos d’explotació estan al voltant dels 1.055 milions d’euros anuals. El sector exporta la meitat de la seva producció, i la matèria primera prové de la importació i del reciclatge.

Els subsectors derivats, com el de fabricació d’articles de paper i cartró i el d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats, sumen un total de 3.581 establiments, amb 25.056 persones ocupades i uns ingressos anuals d’explotació de 4.387 milions d’euros.

És indubtable que aquesta baula de la cadena forestal catalana té un pes notable en la indústria del país, i que l’estudi de les possibilitats de fabricació de pastes de cel·lulosa amb els recursos forestals propis té un interès constant per a tot el sector forestal.

NOVES INICIATIVES SOCIALS PER A CREAR OCUPACIÓ AL BOSC

Un dels pilars d’un sector forestal competitiu és l’existència d’una mà d’obra formada, segura i estable. Uns boscos ben gestionats per treballadors i empresaris qualificats és una condició necessària per a un sector forestal viable.

Els aprofitaments forestals, vistos des d’aquesta òptica, poden tenir una funció notable en el desenvolupament local. Molts d’aquests treballs, organitzats de manera coherent amb els costos reals de les operacions, poden ser útils en programes de reinserció social.

JORNADA TÈCNICA: CULTIU DE LA VINYA I CANVI CLIMÀTIC

INNOVACIONS EN EL MANEIG DEL CULTIU DE LA VINYA ENFRONT DEL CANVI CLIMÀTIC

6 de novembre de 2015, Tarragona. Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

(Campus Sescelades. C/ Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona)

ORGANITZACIÓ: ICEA I FACULTAT D’ENOLOGIA DE LA URV

INSCRIPCIÓ

25 € entrada general / 20 € socis de la ICEA /10 € estudiants

Envieu un correu amb les vostres dades a icea@iec.cat abans del 3 de novembre i ingresseu la quota corresponent al compte bancari de la ICEA ES10 2100 0963 6402 0004 4785 (és imprescindible que hi feu constar el COGNOM i el concepte «VITICULTURA»). Places limitades. La quota d’inscripció inclou la participació a la jornada, l’esmorzar, el tast i el dinar (a la Facultat).

Col·laboradors: els cellers que participaran en el tast, d’acord amb el programa definitiu.

 PROGRAMA

 9.00 h: Recepció

9.15 h: Presentació de la jornada

 1. a) Gestió de la canòpia: equilibri entre creixement i producció
 • De 9.30 a 10.00 h:  «Control de la vegetació: poda en verd»  Sr. Agustí Villarroya, especialista en viticultura
 • De 10.00 a 10.30 h:  «Balanç del vigor i càrrega de raïm»  Dra. Montse Nadal, professora de viticultura de la URV
 • De 10.30 a 11.00 h:  «Estratègies de reg»  Dr. Gonzaga Santesteban, professor de viticultura de la UPN11.00h-11.30 h:  Pausa cafè
 • b) Gestió dels sòls vitícoles: millora de la fertilitat i la reserva d’aigua
 • De 11.30 a 12 h: «Trets diferencials dels sòls vitícoles: composició química, horitzons i capacitat
 • de retenció d’aigua»  Sr. Miquel Aran, cap de projectes d’Eurofins Agroambiental, Área de projectes
 • De 12.00 a 12.30 h: «Gestió de la coberta vegetal en vinyes de secà. Casos pràctics»Sr. Joan Rubió, enginer tècnic agrícola, especialista en viticultura i enologia de les Caves Recaredo
 • De 12.30 a 13.00 h: «Dinàmica i de les reserves d’humitat al sòl i conclusions pràctiques en vinya de secà. Exemples amb dades reals» Dr. Francesc Ferrer-Alegre, Eng. Biofisica Ambiental MSc (LAB Ferrer); Sr. David Tous, gerent artesà de Safsampling
 • 13-13.30 h: Tast de vins. Experiències amb varietats autòctones
 • 13.45 h: Cloenda a càrrec del Sr. Joan Miquel Canals, degà de la Facultat d’Enologia de la URV, i el Sr. Josep  M. Vives de Quadras, president de la ICEA.

 

AGROFÒRUM

AGROFÒRUM, a partir de les seves 28 entitats, està iniciant el procés per a constituir-se en Associació, al proper Noticea en donarem els detalls.

Pel que fa a l’activitat d’estudi i debat s’està avançant en dos grups de treball, molt aviat es donaran a conèixer els seus resultats:

1- Grup de Treball sobre Recursos i Proveïment Alimentari

2- Grup de Treball sobre Relacions i Enfortiment del Sector

Agrofòrum ja compta amb una pàgina web:  www.agroforum.cat

Des de la Web es pot accedir a

 • Els documents AGROFORUM
 • L’AGENDA
 • La PÀGINA FACEBOOK de agrofòrum
 • La BIBLIOTECA VIRTUAL amb els documents més rellevants de prospectiva d’interès agroalimentari

webagroforum

 

 

QUADERNS AGRARIS 38

El contingut es pot consultar accedint directament al text complet dels articles, la llista dels quals es troba a continuació, o bé visitant la pàgina web de la revista.

http://revistes.iec.cat/index.php/QA/index

 

Núm. 38 : juny 2015

Consulteu el número sencer

 Sumari 

Articles

Projecte formatiu per a la millora de les pràctiques fitosanitàries a la conca de l’Ebre.…………………………………………………………… PDF
Mireia Ercilla, Montse Gallart, Jordi Llop, Emilio Gil 9-22

 

L’agricultura social a Catalunya. Una doble alternativa : desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social……. PDF
Antoni F. Tulla-Pujol, Carles Guirado, Anna Badia, Ana Vera, Natalia Valldeperas, Camille Evard 23-49

 

Reflexions al voltant dels programes de desenvolupament rural a Catalunya………………………………………………………………………. PDF
Gemma Francès-Tudel 51-64

 

Preguntes i respostes sobre l’aplicació de la pac post-2014 : balanç crític per a anticipar reptes futurs………………………………………. PDF
Albert Massot 65-106

 

Agrofòrum

Les noves tecnologies i l’agricultura. Impacte a Catalunya………………………………………………………………………………………………… PDF
Pere Puigdomènech-Rosell 109-118

 

Càtedra syngenta-upc: exemple de col·laboració universitat-empresa en benefici del sector agrari…………………………………………. PDF
Emilio Gil, Montserrat Gallart, Jordi Llop, Jordi Llorens 119-129

 

En record de Jordi Peix

Presentació…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PDF
Josep Maria Vives 133-134

 

Jordi Peix: un servidor públic (Barcelona, 25.03.1944 – 05.07.2014)…………………………………………………………………………………….. PDF
Andreu Peix 135-138

 

La vinculació de Jordi Peix amb la ICEA…………………………………………………………………………………………………………………………. PDF
Josep M. Puiggròs-Jové 139-143

 

La meva vinculació amb Jordi Peix al departament d’agricultura , ramaderia i pesca de la generalitat de Catalunya……………………… PDF
Ramon Lluís Lletjós 154-148

 

L’empremta de Jordi Peix a la ramaderia………………………………………………………………………………………………………………………. PDF
Eduard J. Torres-Fernández 149-154

 

El meu reconeixement a Jordi Peix i Massip………………………………………………………………………………………………………………….. PDF
Jordi Romeva-Manadé 155-157

 

Jordi Peix i Massip: el llegat escrit del seu pensament…………………………………………………………………………………………………….. PDF
Germani Rincón 159-162

 

Recull de l’obra escrita de Jordi Peix……………………………………………………………………………………………………………………………. PDF
  163

 

OPINIONS I ARTICLES DELS SOCIS

7.- Opinions i articles de socis

7.1.- Descobrim la Viticultura i Enologia del Baix Empordà. Josep M Puiggros

7.2.- Declaracions de producció de llet juliol 2015. Carles Folch

7.3.- La terra per a qui?. Ricard Estrada

7.4.- L’agricultura urbana. Ricard Estrada

7.5.- El full de ruta del bosc europeu. Ricard Estrada

7.6.- Cooperatives rurals versus agràries. Ricard Estrada

7.7.- Viure a l’alta muntanya. Francesc Reguant

7.8.- L’hora dels fets. Francesc Reguant

7.9.- L’agricultura catalana a Europa. Francesc Reguant

INDEX FAO DELS PREUS DELS ALIMENTS

L’index FAO del preu dels aliments és una referència obligada pel seguiment de les tendències globals dels preus alimentaris. El podem trobar en aquest enllaç

Tot seguit s’exposa l’evolució de l’índex pels principals productes des de 1990 i des de 2005, S’observa com des de 2006 s’ha entrat en una situació de molt alta volatilitat amb tendència creixent tot i que ara ens trobem en cicle de forta baixada de preus

 

preus des de 1990

Index FAO des de 1990

preus des de 2005

Index FAO des de 2005

WEBS RECOMANADES

9.- Les webs recomanades:

9.1.- Oficina del Regant

9.2.- Mercat de Futurs de Xicago