“SÒLS DE LA COMARCA D’OSONA ”

RESUM

El dissabte 27 d’octubre va tenir lloc la Jornada de sòls TRANSCATALONIA 2012 que en aquesta edició va recórrer els sòls d’Osona, principalment de la Plana de Vic. La Jornada va ser conduïda per Antoni Baltièrrez Moras, amb l’assessorament geològic de Xavier Castelltort. Va comptar amb la participació de 31 persones entre socis de la ICEA, SECS o estudiants universitaris.

El programa científic va començar amb una explicació general del paisatge al mirador de Sant Sebastià (Santa Eulàlia de Riuprimer), de la geologia i, de manera especial, la geomorfologia actual resultat del modelat final del relleu durant el quaternari que ha donat lloc a diversos nivells de plataformes o terrasses sobre les que s’han desenvolupat diferents sòls. A continuació varem observar el sòl de la plataforma de Sant Sebastià, un Haplustept típic, que va donar lloc a un debat sobre les acumulacions de carbonats en forma de “queras”. Seguidament baixàrem a La Plana de Vic, al costat de l’ermita de Sant Joan del Galí, per estudiar un Haplustept associat a terrasses i a un ventall al·luvial/col·luvial procedent del desmantellament d’un turó de margues eocèniques. Després anàrem a les rodalies de Tona per observar un sòl més diferenciat, un Calciustept que mostrava acumulacions de carbonats en forma de rizocrecions i trets d’incorporació profunda de matèria orgànica antiga. A continuació ens desplaçarem al turó del Mont-Rodón per veure els dipòsits al·luvials silícics procedents de l’erosió de materials associats a la Serralada Prelitoral sobre els que s’ha desenvolupat un alfisòl.

Desprès de dinar, ens dirigirem a Vilalleons on vàrem observar un interessant sòl amb un horitzó eluvial ben diferenciat i un B d’acumulació de partícules fines força irregular, un Haplustalf, que va ser objecte de discussió. Finalment, anàrem als voltans del Coll de Romegats on també vàrem observar un alfisòl, en aquest cas directament sobre la formació de conglomerats vermells de Romegats.

En conjunt, la Jornada ens va permetre observar una panoràmica dels sòls de domini calcícola a la zona oest de La Plana, en comparació amb els de predomini silícic del marge est que limita amb la Serralada Prelitoral i Guilleries.

S’ha elaborat una Guia de Camp que descriu els sòls visitats, de lliure consulta al web de l’IEC.

Josep Maria Alcañiz

Coordinador Secció de Sòls

President Delegació Catalana  de la SECS